TECHNIKA GRZEWCZA ORAZ SANITARNA

 • Kotłownie
 • Instalacje c.o. (podłogowe, grzejnikowe, łączone)
 • Instalacje wodne
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Hydrantowe instalacje przeciw poż.
 • Rekuperacja
 • Wentylacja
 • Badania techniczne, serwis
 • Dobór i sprzedaż urządzeń 
 • Zgrzewanie elektrooporowe

 • Wykonywanie oraz modernizacja  instalacji 
 • Pomiary elektryczne
 

 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 

     Dodatkowo z tytułu na posiadane kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne uprawnienia wykonujemy instalacje elektryczne obiektów budowlanych:

 •  Kompleksowe instalacje elektryczne dla nowo wybudowanych budynków,
 •  Modernizację instalacji elektrycznych,
 •  Niezbędne pomiary elektryczne,

    Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli … okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów ..." 
*Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r.

 

WARTO WIEDZIEĆ: jeżeli budynek nie posiada aktualnych objętych przepisami prawa budowlanego badań instalacji elektrycznej, odgromowej , gazowej ubezpieczyciel w razie pożaru NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA.

 

POSIADAMY PROFESJONALNY, NOWOCZESNY SPRZĘT POMIAROWY FIRMY SONEL   

sonel