TECHNIKA GRZEWCZA ORAZ SANITARNA

 • Kotłownie
 • Instalacje c.o. (podłogowe, grzejnikowe, łączone)
 • Instalacje wodne
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Hydrantowe instalacje przeciw poż.
 • Rekuperacja
 • Wentylacja
 • Badania techniczne, serwis
 • Dobór i sprzedaż urządzeń 
 • Zgrzewanie elektrooporowe

 • Wykonywanie oraz modernizacja  instalacji 
 • Pomiary elektryczne
 

 
TECHNIKA GRZEWCZA ORAZ SANITARNA

    Firma TECHNIX od 1995r. zajmuje się techniką grzewczą realizując w większości zadania w ramach zamówień publicznych na terenie województwa dolnośląskiego oraz sąsiednich województw.
   
Podstawowy profil działalności firmy stanowi technika grzewcza oraz instalacje sanitarne:
 •  Kompleksowe wykonawstwo kotłowni wraz z częścią elektryczną oraz budowlaną na próbach i niezbędnych odbiorach kończąc,
 •  Modernizacja kotłowni,
 •  Instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o grzejniki tradycyjne oraz ogrzewanie podłogowe,
 •  Systemy solarne,
 •  Instalacje wodne,
 •  Instalacje kanalizacyjne,
 •  Hydrantowe instalacje przeciw pożarowe,
 •  Rekuperacja,
 •  Wentylacja,
 •  Badania techniczne oraz serwis;
 •  Zgrzewanie elektrooporowe;
 • Dobór urządzeń;

    Od kilkunastu lat jesteśmy partnerem handlowym firmy

   Dodatkowo realizując projekty współpracujemy z renomowanymi producentami z branży instalacyjnej używając jedynie materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty, co gwarantuje długoletnie użytkowanie wykonywanych przez nas instalacji.

   Posiadamy również szerokie zaplecze w postaci specjalistycznych urządzeń umożliwiające nam sprawne, a zarazem profesjonalne wykonywanie prac.

Wysoką jakość prac potwierdzamy udzielając pisemnej gwarancji.

    Współpracując z uznanym biurem projektowym możemy zagwarantować naszym klientom kompleksowe wykonawstwo począwszy od projektu na realizacji kończąc. Posiadając odpowiednie uprawnienia dokonujemy stosownych pomiarów oraz wykonujemy wszelkie protokoły na potrzeby niezbędnych odbiorów w ramach realizacji umowy bez dodatkowego ponoszenia kosztów przez zleceniodawcę.

 


 INSTALACJE ELEKTRYCZNE


Dodatkowo z tytułu na posiadane kwalifikacje zawodowe oraz niezbędne uprawnienia wykonujemy instalacje elektryczne obiektów budowlanych:

 •  Kompleksowe instalacje elektryczne dla nowo wybudowanych budynków,
 •  Modernizację instalacji elektrycznych,
 •  Niezbędne pomiary elektryczne,

    Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli … okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów ..."
*Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r.

 

WARTO WIEDZIEĆ: jeżeli budynek nie posiada aktualnych objętych przepisami prawa budowlanego badań instalacji elektrycznej, odgromowej , gazowej ubezpieczyciel w razie pożaru NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA.

POSIADAMY PROFESJONALNY, NOWOCZESNY SPRZĘT POMIAROWY FIRMY SONEL       


 WIERCENIE W BETONIE TECHNIKĄ DIAMENTOWĄ 

    Technika diamentowa polega na wykorzystywaniu specjalistycznych wierteł z koronami diamentowymi. Biorąc pod uwagę twardość jak i wytrzymałość diamentu technika ta jest aktualnie najszybszą metodą wykonywania otworów w ścianach i stropach.

     Technika ta ma zastosowanie w instalacjach: grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych.

 

Co zyskujemy dzięki wykorzystaniu techniki diamentowej:

 •  oszczędność czasu;
 •  gładkie krawędzie oraz powierzchnie otworów i cięć;
 •  wyeliminowanie zapylenia /wiercenie wykonywane na mokro;
 •  dokładne wymiary wykonanych otworów i cięć;
 •  brak wibracji, co przeciwdziała naruszeniu konstrukcji budynku;
 •  zminimalizowany poziom hałasu;
 •  brak konieczności wykonywania obróbki wykończeniowej, czym skracamy nie tylko czas ale również obniżamy koszty.

 


ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE 

Technika łączenia rur PE z zastosowaniem kształtek wyposażonych w wbudowane elementy grzewcze. 

    Zgrzewarka elektrooporowe NOWATECH to uniwersalne urządzenia służące do łączenia rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF, LDPE) metodą oporową przy wykorzystaniu kształtek, takich jak: mufy, trójniki, kolanka, zaślepki, redukcje itp.

Znajdują one szerokie zastosowanie przy budowie oraz naprawach awarii wodociągów, kanalizacji, instalacji przemysłowych itp.