TECHNIKA GRZEWCZA ORAZ SANITARNA

 • Kotłownie
 • Instalacje c.o. (podłogowe, grzejnikowe, łączone)
 • Instalacje wodne
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Hydrantowe instalacje przeciw poż.
 • Rekuperacja
 • Wentylacja
 • Badania techniczne, serwis
 • Dobór i sprzedaż urządzeń 
 • Zgrzewanie elektrooporowe

 • Wykonywanie oraz modernizacja  instalacji 
 • Pomiary elektryczne
 

 
 
 PRZYKŁADOWE REALIZAJE:
 
 
Zrealizowane zadanie inwestycyjne: Zleceniodawca
„Działania termomodernizacyjne - modernizacja układu c.w.u. w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu w oparciu o pompy ciepła.  Powiat Zgorzelecki
„Modernizacja instalacji C.O. w budynku Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy II etap”, Powiat Świdnicki
Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie Powiat Jaworski
Przebudowa centralnego ogrzewania wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny. Przedszkole Miejskie nr 3 w Świdnicy
Budowa kotłowni gazowej o mocy 125 KW oraz remont instalacji c.o w budynku GOK w Mysłakowicach Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach
Modernizacja istniejącej kotłowni w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Jugów, ul. Główna 149, 57-430 Jugów Nadleśnictwo Jugów Ludwikowice Kłodzkie
Remont c.o. w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej Gmina Jaworzyna Śląska
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej - Termomodernizacja Gimnazjum w Witoszowie Dolnym Gmina Świdnica
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową kotłowni gazowej w budynku UP Strzegom przy ul. Kościuszki 12, 58-150 Strzegom. P.P.U.P. Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 4 Świdnica
Wykonanie zadania pn. Modernizacja systemu grzewczego internatu ZSO Nr III w Świdnicy Powiat Świdnicki
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących I etap termomodernizacji hali głównej Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy  Powiat Świdnicki
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach, etap I - Modernizacja technologii kotłowni centralnego ogrzewania Gmina Mysłakowice
Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej w Paszowicach wraz z modernizacją kotłowni Gmina Paszowice
Roboty budowlane polegające naprze budowie kotłowni stałopalnej, cwu i wymianę c.o. w DW Lubuszanin w Sosnówce. Nadleśnictwo Przytok w Zielonej Górze
Wykonanie dwóch kotłowni gazowych o mocy 120 kW oraz 180 kW oraz wymianę c.o. w Zespole Szkół w Świebodzicach przy ul. Piłsudzkiego. Powiat Świdnicki
Remont c.o. w Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu Domu Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu. Starosta Wałbrzyski
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową o mocy 395 kW wraz z wyminą c.o. w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu. Sąd Okręgowy w Częstochowie
Przebudowa kotłowni i wymiana kotłów opalanych olejem lekkim na kotły opalane gazem o mocy 880 kW w budynku nr 1 Zamek w Zamku Książ w Wałbrzychu. Zamek Książ sp. z.o.o.
 
 
 
PRZYKŁADOWE REFERENCJE:
 


TECHNIX.JGORA.PL technix jelenia gora