TECHNIKA GRZEWCZA ORAZ SANITARNA

 • Kotłownie
 • Instalacje centralnego ogrzewania 
 • Instalacje wodne
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Hydrantowe instalacje przeciw poż.
 • Rekuperacja
 • Wentylacja
 • Badania techniczne oraz serwis
 • Dobór i sprzedaż urządzeń 

 • Wykonywanie oraz modernizacja  instalacji 
 • Pomiary elektryczne
 

 
 PRZYKŁADOWE REFERENCJE:
 

TECHNIX.JGORA TECHNIX OLGIERD GNYP pompa ciepła